Класация ТОП 5 Училища в InfoServ e-School за Втори учебен срок 2013/14 г.

Класация на топ 5 училища в InfoServ e-School
Електронният дневник InfoServ® e-School заема водещо място сред съвременните IT техологии в образователната система на България. След приключването на втория учебен срок на учебната 2013/2014 година са налице и резултатите – за учениците това са подобряване на средния им успех и дисциплината, намаляване броя на неизвинените отсъствия, за преподавателите - по-добра организация на учебния процес в училището благодарение на разнообразните справки и статистики, за родителите - по-добър поглед върху промените в поведението на техните деца и по-добра информираност за всичко, което се случва с тях.


Време е да отличим първенците сред училищата и да информираме обществото за постигнатите резултати през втория срок на учебната 2013/2014г.


Ето и победителите:

1.      ЧСОУ по изкуства и чужди езици "Артис"  -  гр. София
2.      Професионална гимназия "Васил Димитров"  -  гр. Мадан
3.      Гимназия за романски езици „Г.С.Раковски”  -  гр. Бургас
4.      Първа английска езикова гимназия  -  гр. София
5.      Езикова гимназия „Пловдив”  -  гр. Пловдив