Какво е Електронен Дневник InfoServ e-School?

Електронният Дневник InfoServ® e-School е софтуерна система, която спомага организирането на учебния процес в учебните заведения и автоматично уведомява родителите за резултатите на техните деца посредством обаждане по телефона, проактивни SMS или E-mail съобщения, както и чрез достъп до WEB портала на дневника. Услугата се предоставя съвместно с трите мобилни оператора в България - Mtel, Globul, Vivacom за всички училища в страната. При настъпило ново събитие с ученика (получена оценка, регистрирано отсъствие и т.н.) информацията се въвежда в системата и тя автоматично се генерира и изпраща до родителите. Освен това те могат и да се обадят на националния денонощен телефонен номер 0882 818905 (без добавена стойност) и под формата на човешка реч да получат същата тази информация. Цялата информацията обобщена, могат да получат и в WEB портала.