Какво е необходимо на училището за да използва системата?
1. Да разполага с компютър/компютри за инсталиране на клиентската програма (в зависимост от това, колко работни места училището желае да използва) и задължително интернет за връзка със сървърната част на системата. Няма нужда от допълнителен хардуер или софтуер, телефонна инфраструктура и т.н. Училището ще получи софтуерната част на системата от ДАН електроник безплатно. Ще получи също така настройки, инструкции за работата, ъпдейти и насоки за правилната работа с нея.

2. Да въвежда регулярно (препоръчително поне веднъж седмично) информацията за резултатите от оценките, отсъствията и поведението на учениците в системата, за да може тя да работи и функционира ползотворно и родителите да получават своевременно информацията за техните деца.