Какви са условията за функциониране на системата?

   Училището трябва да бъде регистрирано и активирано за използване на Електронен дневник InfoServ® e-School.
Първоначално училището трябва да импортира (или въведе) предварително данните на всички ученици в системата. След това е необходимо регулярно да попълва информацията, касаеща учебния процес: оценки, отсъствия, забележки, мероприятия и т.н.
За всеки един ученик в Електронния дневник се генерира уникален идентификационен код (ID-код). Класните ръководители е необходимо да разпечатат и раздадат на родителя етикет с ID-кода на детето му, за да може в последствие родителя да се регистрира за услугата "Уведомяване на родители"