Могат ли да се импортират данните в Електронния дневник?
   
   Да. Първоначално, указаното от училището лице-администратор на Електронния дневник импортира данни за паралелките, учениците и преподавателите от някой от модулите на Информационната система на образованието - АдминПро, АдминЛ, АдминО/ОМ АдминРД и т.н. Впоследствие, всяка нова учебна година могат да се импортират данните само за новите паралелки в училището.