Кой въвежда информацията в Електронния дневник?
  
    Това зависи от организацията на училището. Първоначално, указаното от училището лице-администратор на Електронния дневник импортира данните от АдминПро и настройва системата за работа. След това има възможност на указани от администратора потребители (преподаватели или други служители) да въвеждат данни за учениците (оценки, отсъствия, забележки) от произволен компютър (от училището, от вкъщи). Ръководството на училището определя най-удобния начин за въвеждане на информацията в системата - кой и къде.