За какво служи Идентификационния код на ученика (ID-код)?
  
   С цел конфиденциалност при получаването на информацията, за всеки въведен в Електронния дневник ученик се генерира уникален идентификационен код (ID-код). Този ID-код е необходим на родителя, за да се абонира за услугата „Уведомяване на Родители” (пакетна услуга, включваща трите канала за комуникация: SMS, e-mail, и проверка по телефона).  ID-кодът е необходим на родителя и при последваща регистрация или промяна на неговия е-мейл адрес, на който той желае да получава съобщения за резултатите и събитията свързани с неговия ученик. Училището има задължението да раздаде ID-кодовете на заинтересованите лица (родителите). Родителят може  да се обади по телефона или да отиде на място в училището, за да разбере кода на детето си. В Електронен дневник InfoServ® e-School има възможност за разпечатване на етикет за всеки ученик, който да се предостави на родителя. Той съдържа име, клас и ID-код на ученика, както и номер, на който родителя трябва да изпрати SMS със съдържание ID-кода на ученика, за да се абонира за услугата „Уведомяване на Родители”.