Колко често би трябвало да получавам известия за детето си?

   Честотата на получаване на съобщения зависи изцяло от честотата на нанасяне на информация за събитията от страна на училището. Препоръчително е ежедневното въвеждане на данни в Електронния дневник. По този начин родителите постоянно ще са осведомени какво се случва с тяхното дете в училище и какви са неговите резултати.