Какви са опциите (телефонно меню) при позвъняване на денонощния телефонен номер 0882 818905?

Телефонно меню по време на разговор

1 
  Събитията от деня. Дава се информация за текущите оценки,  отсъствия, забележки за ученика 
 

2
  Оценки


          1 Оценки от текущия ден
          2 Оценки получени през текущия срок
          3 Срочни и годишни оценки:
                   1 Първи срок
                   2 Втори срок
                   3 Годишни оценки


3
  Отсъствия 
 

                   1 Регистрирани отсъствия от деня
                   2 Отсъствия за текущия месец
                   3 Отсъствия за предходния месец
                   4 Натрупани отсъствия за текущия учебен срок
   
 

4
  Гласови съобщения от училището
 
 
 
                  1 Гласови съобщения от деня
                  2 Всички гласови съобщения от текущия учебния срок


5
  Получаване на пълна справка за ученик за текущия срок. В едно Е-мейл съобщение родителя ще получи цялата информация за събитията и резултатите, въведени за неговия ученик през текущия срок Ако родителя няма регистриран е-мейл адрес, може да го регистрира за получаване на информационни e-мейли за своя ученик или като предоставите е-мейл адреса си на класния ръководител, или като регистрира е-мейл адреса си онлайн на адрес: http://www.e-school.bg/index.php/online-parents-register/email-настройки.html?id=14

6
  Проверка на ID-Код на ученика 


 
7
  Настройки на SMS уведомяване - активиране/деактивиране 
 


8 
  Получаване на нова парола за достъп до WEB портала
(http://webportal.e-school.bg/

9

  Свързване с оператор