Как да разбера дали услугата е достъпна в училището на моето дете?

   За да разберете дали услугата е достъпна в училището, в което учи Вашето дете, е необходимо да се свържете с:

* представител на учебното заведение, или
* служител от ДАН електроник, като позвъните на тел. 0885 081400.