Как да разбера идентификационния код на моето дете?

Родителят може да се обади по телефона или да отиде на място в училището, за да разбере кода на детето си.  В Електронен дневник InfoServ® e-School класните ръководители имат възможност за разпечатване на етикет за всеки ученик, който да предоставят на родителя. Етикетът съдържа име, клас и ID-код на ученика, както и номер, на който родителя трябва да изпрати SMS със съдържание ID-кода на ученика, за да се абонира за услугата „Уведомяване на Родители”.

Ако родител вече се е абонирал за услугата „Уведомяване на Родители”, той може да разбере ID-кода на ученика си чрез позвъняване на националния информационен номер на Електронния дневник 0882818905, като от гласовото меню избере цифра 6.