Как да спра само SMS уведомяването, но да продължа да ползвам останалите три варианта от пакетната услуга за уведомяване?

Ако не желаете да получавате SMS, но желаете да използвате останалите три варианта от пакетната услуга за уведомяване, можете да се обадите на единния денонощен национален телефон 0882 818905 и използвайки автоматичното гласово меню (чрез цифра 7) да спрете получаването на SMS съобщения. Вие ще продължите да получавате изформация чрез Е-мейл съобщения, WEB портал и гласова информация по телефона на цената на пакетната услуга - 1.20 лв./месец или 6.00 лв./учебен срок.