Как да спра E-mail уведомяването и да получавам само SMS съобщения?
Ако не желаете да получавате E-mail съобщения, а само SMS- и, можете да се обадите на класния ръководител на Вашия ученик. Той има възможност да премахне Вашия E-mail адрес от частта "Абонаменти за услугата Уведомяване на родители".