Не съм абониран за услугата „Уведомяване на родител“, но искам достъп до Портала на дневника. Как да получа достъп до него?

Услугата „Уведомяване на родители“ е пакетна и включва и четирите канала за информиране (SMS, E-mail, позвъняване на националния денонощен номер 0882818905 и достъп до WEB порталa). Затова няма как да ползвате Портала, ако нямате абонамент. За това как да се абонирате, можете да получите информация в раздел „Регистрация на родители“ и изберете по-удобният за вас метод на абониране.