Ако се абонирам чрез SMS за оценките на детето ми, всеки месец ли трябва да изпращам съобщения до номер 1987 или вие ще ме подсещате?

   След като се абонирате успешно за получаване на информация за Вашето дете на номер 1987, мобилният оператор автоматично, всеки месец ще добавя таксата за услугата към Вашата сметка. Вие няма нужда всеки месец да изпращате съобщение.