InfoServ e-School и Родителите

За да се възползвате от услугата "Уведомяване на Родители" предлагана от InfoServ® e-School, Електронният дневник трябва да е активиран в училището, в което учат Вашите деца, както и учителите да попълват регулярно данните за учениците (оценки, отсъствия, забележки, здравен статус, родителски срещи и т.н.). Всеки родител сам може да избере по какъв начин да бъде уведомяван. Учителите и класните ръководители в училище могат да Ви дадат нужната информация за възможностите, които предлага системата.

Услугата "Уведомяване на Родители" е пакетна и включва уведомяване на родителите за събитията свързани с техните деца в училище по следните начини:


Уведомяване посредством система за автоматична гласова информация (IVR) - чрез набиране на единен национален денонощен телефонен номер 0882/818905 (таксува се според тарифният план - без увеличение на телефонната услуга). Родителят може да набере единния информационен номер и да прослуша автоматично съобщение за настъпилото събитие. За да получи услугата, родителят трябва да се абонира чрез уникалния ID-код на детето, за което иска да бъде информиран. По този начин номерът му ще бъде разпознаван при позвъняване и директно ще чуе информация за неговото дете. От услугата могат да се възползват абонати на всички мобилни и стационарни мрежи. Телефонната услуга се поддържа от ДАН електроник, а родителя заплаща разговора към номер 0882/818905 според индивидуалния тарифен план (без добавена стойност).

Проактивно SMS Уведомяване - чрез изпращане на уведомителни SMS-и до родителите. При въведена нова информация за даден ученик, системата автоматично в реално време генерира съобщение за настъпилото събитие (получени оценки, отсъствия, забележки, здравен статус и други) и го изпраща (веднага или отложено) към мобилния номер на родителя. Честотата на получаване на SMS-съобщенията зависи изцяло от регулярното попълване на събитията от страна на Училището.

E-mail Уведомяване - чрез изпращане на уведомителни E-mail-и до предоставен от родителя е-mail адрес. При въведена нова информация за даден ученик, системата автоматично генерира съобщение за настъпилото събитие (получена оценка, отсъствие) и го изпраща на E-mail адреса на родителя. Съобщенията се изпращат от служебен E-mail акаунт.

Проверка чрез WEB портала - проверка на всички данни към текущия момент в WEB базиран вариант. Тук се съдържа цялата информация относно Вашето дете на едно място- оценки, отсъствия, среден успех, седмична програма, забележки, сравнителна таблица спрямо целия клас/випуск. Новото тук е, че преди тази информация беше достъпна само след поискване за нейното генериране на националния информационен номер на електронния дневник 0882818905, опция 5. А какво по хубаво от това да имате цялата информация достъпна на едно място, по всяко време, от коя да е точка на света?

Предоставена е възможността родителите да изберат един от двата начина за регистрация за ползване на услугата „Уведомяване на Родители”: регистрация чрез SMS на номер 1987 с добавяне стойността на услугата към месечната сметка за телефон, или онлайн регистрация за един учебен срок и заплащане на услугата през системите на ePay или EasyPay.


Попитайте в училище за услугата "Уведомяване на Родители" на Електронен дневник InfoServ® e-School!